COBISS
mCOBISS
ВБС Центар
Обавештења и новости
23. 11. 2018.
Инсталација програмске опреме COBISS3, V6.20-00, у периоду од 24. до 25. 11. 2018. ( COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Фонд, COBISS3/Позајмица)
Архив