mCOBISS
ВБС Центар
Обавештења и новости
17. 02. 2017.
Инсталација програмске опреме COBISS3, V6.10-01, у периоду од 18. до 19. 2. 2017. (COBISS3/Набавка, COBISS3/Серијске публикације, COBISS3/Фонд, COBISS3/Позајмица, COBISS3/Управљање апликацијама)
Архив